İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Nevnihal Erdoğan

Nevnihal Erdoğan

Kars’ta doğdu. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden 1982’de mezun oldu ve 1986 yılında doktoraya başladı. 1992’de “Gecekondular ve Köken Yerleşmelerinin Yapısal Kültür Bağlamında İncelenmesi” isimli doktora tezini tamamladı. Mimarlık Bölümünde lisans eğitiminde son iki yıldır mimari proje derslerini kendi grubundaki öğrencilere yaptırmaktadır, bitirme projesine katılmaktadır ve yüksek yapılar ve konut türleri seçme derslerini yürütmektedir.