İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Jorge Zepeda Patterson

Jorge Zepeda Patterson

1952, Meksika. 1991 yılında Guadalajara’da Siglo 21 ve Público gazetelerini kurmuş ve yönetmiştir. 2008’den 2010 yılına kadar, 1999 ile 2002 yılları arasında ikinci müdürlüğünü yaptığı Meksiko merkezli El Universal gazetesinin yöneticiliğini yapmıştır. Ülkede yayınlanan ve yaklaşık yirmi gazetenin pazar eki olarak verilen, haftalık dergi Día Siete’nin kurucusu ve yöneticisidir. İlk romanı Soysuzlar Türkçede Alabanda tarafından yayımlandı.