İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Sophie Smiley

Sophie Smiley

Sophie Smiley (1957, Cambridge) otuz yıl boyunca ortaokulda İngilizce ve İngiliz Edebiyatı dersleri vermiştir. Şimdilerde ise film çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda Kettles Yard Modern Sanat Galerisi’nde yaratıcı yazarlık teknikleri üzerine ders vermektedir. Tatillerinde gönüllü olarak özel eğitime ihtiyaç duyan gençlere yönelik bir yardım kuruluşunda çalışmaktadır. Smiley, kitaplarında bu tatiller ve öğrenme zorluğu çeken bazı çocuklardan esinlenmiştir.