İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Küçüklüğümüzden beri en temel insan hakkı olarak öğretilen özgürlüğü elde etmek aslında ne kadar kolay? Kendine özgür alan yaratmak; kendi isteği doğrultusunda yaşamak kimlerin hakkı? Yunanistan'daki ekonomik krizin bireyler üzerinde yarattığı baskıyı ve insanın doğuştan boyun eğmeye eğilimli yapısını müthiş bir ironiyle ele alan Dimitris Sotakis ve ailesine bağlılığı yüzünden yeteneğini özgürce yaşayamayan Lucia Joyce’u konu alan “Joyce’u Kızı” romanın yazarı Annabel Abbs, özgürlük hayali uğruna ödediğimiz bedelleri tartışacak.

08.05.2017 |

Katılımcılar :    


Yorum bırakın...