İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Yoksullaşma Öyküleri: Ekonomik Kriz Edebiyatı Nasıl Etkiledi?

07.05.2015 |

Katılımcılar :    


Yorum bırakın...