İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Kutuplaşan Türkiye'de Çok Sesli Dergicilik: OT

08.05.2016 |

Katılımcılar :    


Yorum bırakın...