İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Bea Johnson

Bea Johnson

Fransız asıllı Bea Johnson California’da yaşıyor. 2008 yılında “Sıfır Atık” hayat tarzını benimsediğinden beri hem kendi hem de ailesinin yaşamı iyiye doğru bir gelişim gösterdi. Blog yazılarını topladığı sayfası ile çok satanlar listesindeki kitabı “Zero Waste Home” kitlesel bir harekete öncülük etti. Kitabı yirmi dile çevrildi ve atık yönetimi başlığında Amazon.com’da ilk sıraya yükseldi. Johnson’ın beş temel ilkesi “Reddet, Eksilt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür, Çürü” olarak özetlenebilir.