Program

Modern Çağın Sesi Olarak “Gürültü"

Erlend Loe, Hikmet Hükümenoğlu, Tarık Tufan, Tibor Fischer (moderatör:Nurduran Duman) Doğanın, canlıların seslerine makine tıkırtılarının karıştığı, gelişen teknolojinin olanaklarının birçok açıdan olanaksızlığa dönüşüp kendi sesimizi duymamızı zorlaştırdığı, hatta bazen unutturduğu günümüz dünyasından modern çağın sesi olarak “gürültü”ye bakmak... Nurduran Duman moderatörlüğünde, dönüşümün ve sesin söz, edebiyat ve günlük hayat üzerindeki etkisinin tartışılacağı etkinlikte Erlend Loe, Hikmet Hükümenoğlu, Tarık Tufan ve Tibor Fischer konuşmacı olarak yer alıyor.