Program

Edebiyatın "Mevzu"su Nedir?

Nosyon olarak edebiyatın geçmiş ve gelecek sahilleri arasında türlü kıyıları çarpan hali çağdaş okurlar tarafından kolayca fark edilebilir. Edebiyat, sürekli olarak türlü değişim ve gelişim merhalelerinden geçer. Peki ya edebiyatın yarını var mıdır? Günümüz yazarları ne tür endişelerle boğuşur, hangi hudutların içine hapsedilmiş hisseder? Edebiyatçı da edebiyatseverdir, ama okur ile yazarın yolları ne bağlamda ayrılır? Günümüz edebiyatında okur nereye, yazar nereye gitmektedir? Moderatör İrem Uzunhasanoğlu eşliğinde yazarlar Ercan Yılmaz, Sibel Öz ve Yasemin Yazıcı bu soruların cevaplarına ses verecekler.

Konuşmacılar: Ercan Yılmaz, İrem Uzunhasanoğlu, Yasemin Yazıcı

Moderatör: Sibel Öz