Pencil 18de55e855ecc295c67692e49c7307e8034b83c2269ee2f1100cd7f008798f58

Konuşmacılar

Dündar Hızal

Dündar Hızal

Denemeci, şair, yazar.

1978 yılında, Sakarya’da doğdu.

OT dergisinin kurucularındandır.

Şiirleri, Öteki-Siz, Kül, Yasakmeyve ve OT gibi dergilerde yayımlandı.

İstanbul kent kültürü üzerine popüler bir kitap serisi olan “İstanbul’un Yüzleri” serisini hazırladı.

İstanbul Şiir Festivali'nin kurucu kadrosu içinde yer aldı.

2010 yılında Avrupa Yazarlar Parlementosu'na genel sekreterlik yaptı.

Bir monografi çalışması olarak ilk müzeci Fethi Ahmet Paşa üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi hazırladı.

Pek çok ulusal müze ve uluslararası serginin tasarlanmasında skenograf, küratör, tasarımcı ve yönetici olarak görev aldı.

Halen istanbul’da yaşamaktadır ve yazılarına ot dergisinde devam etmektedir.

Program AdıMekanSaatTipModeratorYazarlar
Edebiyat Dergilerini Takip Ediyoruz: OT Dergi KargaArt 10 Mayıs, 19:00 Dündar Hızal, Kutub Şimşek, Sinem Sal,