Pencil 18de55e855ecc295c67692e49c7307e8034b83c2269ee2f1100cd7f008798f58

Konuşmacılar

Peder Frederik Jensen

Peder Frederik Jensen

1978 yılında Kopenhag’da doğdu. 2006 yılında Danimarka Yazarlar Akademisi’nden mezun oldu.

İlk romanı 2007 yılında yayımlanan Jensen; aile, aşk yaşamı ve hayata tutunacak dal arama kaygılarını romanlarında tema olarak işledi.

Jensen, öykü ve romanlarında kederli işçiler, kafası dağınık yazarlar ve hafif meşrep kadınları aynı duyarlılıkta ancak duygusal olmayan bir bakış açısıyla ve kendine özgü tarzıyla ele alıyor. Bu yaklaşım her öykünün ardından okurun hayal dünyasını harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Şiirsel bir düzyazı olarak da adlandırılabilecek tarzıyla Jensen, insanlar arasındaki eşitsizlik ve ücra kasabalarda yaşamaktan kaynaklanan sosyal ihmal edilmişlik sonucu nasıl birçok insanının yaşamlarını ziyan ettiklerini anlatıyor.

morgenrøde.dk adında bir edebiyat portalının editörlüğünü ve 2013 yılından bu yana da Danimarka’nın Information gazetesinde çok geniş bir yelpazede habercilik ve yazarlık yapmaktadır.