Pencil 18de55e855ecc295c67692e49c7307e8034b83c2269ee2f1100cd7f008798f58

Konuşmacılar

Nurduran Duman

Nurduran Duman

Nurduran Duman şair, yazar, editör. İlk şiirini 8 yaşında yazdı. 9 yaşındayken, büyüdüğünde yazar olmak için kendine söz verdi. Şiiri sevdi, şair oldu. Denize duyduğu güçlü coşkusundan dolayı gittiği İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden “Gemi İnşaatı Mühendisi" ve "Deniz Mühendisi” olarak mezun oldu. Kendini İstanbul'a yaşamsal bir tutkuyla, Çanakkale'ye tarihsel bir sorumlulukla bağlı hissediyor. Kitapları “Yenilgi Oyunu” (Şiir), “İstanbul’la Bakışmak” (Anlatı), “Mi Bemol” (Şiir), ABD’de Andrew Wessels çevirisiyle yayınlanan, seçme şiirlerinden oluşan “Semi Circle” ve İngilizceden Türkçeye çevirdiği “Jin-shei Kız Kardeşlik Sırları” (Roman, Yazar: Alma Alexander) olarak sıralanabilir. Şiirleri ayrıca ABD’deki birçok matbu dergide yer aldığı gibi Fince, Sırpça, Bulgarca, Rumence, Slovakça gibi yabancı dildeki yayınlarda da yayımlandı. Anne Sexton, Sara Teasdale, Edna St. Vincent Millay hakkında Türkçede ilk kez çalışmalar yapıp yazılar yayımlayan, şiirlerini çeviren Nurduran Duman, “Dünya Barışı isteniyorsa ülkelerin ciddi bir edebiyat çevirisi politikaları olmalı” görüşünü savunduğu yazısını Finlandiya’daki Kaltio (Sayı 6/2010) dergisinde yayımladı. Radyo ve televizyonda “Yazın Küresi” adlı edebiyat programını ve “Kitap Hazinesi” adlı çocuk edebiyatı programını hazırlayıp sundu. Çeşitli kurumlarda “Yaşamın Şiirini Çıkarmak” adlı atölyeyi yönetmekte, aynı başlıkla üniversitelerde başlattığı bir söyleşi serisini devam ettirmekte. Artful Living sanat platformunda Edebiyat Editörü, DAM Atölye Koordinatörü.