İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Dündar Hızal

Dündar Hızal

Denemeci, şair, yazar. 1978 yılında, Sakarya’da doğdu. OT dergisinin kurucularındandır. Şiirleri, Öteki-Siz, Kül, Yasakmeyve ve OT gibi dergilerde yayımlandı.

İstanbul kent kültürü üzerine popüler bir kitap serisi olan “İstanbul’un Yüzleri” serisini hazırladı. İstanbul Şiir Festivali'nin kurucu kadrosu içinde yer aldı.

2010 yılında Avrupa Yazarlar Parlementosu'na genel sekreterlik yaptı. Bir monografi çalışması olarak ilk müzeci Fethi Ahmet Paşa üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi hazırladı. Pek çok ulusal müze ve uluslararası serginin tasarlanmasında skenograf, küratör, tasarımcı ve yönetici olarak görev aldı.