İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Eva Petric

Eva Petric

1983’te Slovenya’da doğan Eva Petric, 20 yaşına dek toplam 4 kıtada (Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa) yaşamıştır. Şimdilerde, Viyana ile Ljubljana’da çalışmakta ve yaşamaktadır. Sanat fotoğrafçılığından, video ve performansa ve yazıya uzanan geniş bir yelpazede eser vermektedir. 2005’de Viyana Webster Üniversitesi’nde psikoloji ve görsel sanatlar eğitimini tamamlamıştır. Viyana Kuenstlerhaus ve Z+E+M sanat kolektifinin üyesidir. Box Without Skin ve They all ate Sushi isimlerinde iki romanı bulunmaktadır, yazarın yapıtları, Slovence, İngilizce, İspanyolca ve Almancada yayımlanmıştır. Eva Petric’İn ayrıca siyah beyaz fotoğraflarla resimlediği, This Space is a Box adında bir şiir kitabı da bulunmaktadır.