İTEF

İTEF İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

Edebiyat ve mimari; düşünsel, kurgusal, estetik, santimantal, insan ruhunu eksen alan yaratıcı dünyalarıyla aynı amaca farklı yollardan ulaşmaya çalışan iki kadim disiplindir ve ikisinin içinde de birbirini besleyen sayısız unsur bulunur. Bu unsurların inceleneceği etkinliğimizde mekan kurgusunun nasıl yapıldığının yanında bu iki disiplinin ortak düş ve imgeleri konuşulacak.

11.05.2017 |

Katılımcılar :    


Yorum bırakın...